Category Ligay’s Kitchen

Independence Day

Kahapon ay araw ng kalayaan para sa akin. Isang paglaya mula sa isang mapang-abusong relasyon. Non-romantic relationship. Masaya ako sa desisyong ito. Pagkatapos ng tatlong beses na paalaman at tatlong beses rin na pag-ayaw, finally hindi na mala-William Wallace ang drama ko sa buhay. “I’m free!” Isn’t that amazing? Oh, it is! :) And speaking […]